Befestning og bemanning i Bergen 1665

 
 

Johan Caspar von Cicignon var kommandant på Bergenhus i 1665. 

Omkring Bergen lå en rekke fort og befestninger av både nyere og eldre dato. Norges første militæringeniør Isaac van Gelkerck hadde sørget for utrustningen av Nordnes som batteri på midten av 1650-årene. I løpet av vinteren 1664-1665 ble også festningsverkene i byen satt i stand av kommandant Johan Caspar von Cicignon, som var adelsmann fra Luxemburg med en erfaring fra venetiansk krigstjeneste, før han i 1657 var kommet i dansk tjeneste. På Bergenhus vendte øvre- og nedre batteri ut mot Vågen.


Johan Caspar von Cicignon var kommandant på Bergenhus i 1665.

Befestningene på Nordnes


På Bergenhus vendte øvre- og nedre batteri ut mot Vågen. Det var også en rekke andre batterier: Cantors batteri, batteriet på pynten, batteriet på muren ved Langhuset (Håkonshallen) batteriet ved Bradbenken og batteriet på Rosenkrantztårnet. På Sverresborg var det 4 batterier, på Nordnes 3. Dessuten var det skanser som kunne befestes med kanoner. Det ble på samme tid også foretatt en opprustning av skytset, slik at det sommeren 1665 fantes 20 metall- og 105 jernkanoner på befestningene.
Bergenhus festning


Bemanningen i Bergen skulle også være forholdvis god. Festningsgarnisonen utgjorde ca. 120 mann. Byens egen hærstyrke, den såkalte Borgervæpningen, utgjorde på papiret ca. 2000 mann. Problemet var imidlertid at alle, utenom 50 mann, stakk av da engelskmennene ankom byen. De som var igjen, var unge borgere som hadde vært til sjøs og lært seg å betjene kanoner, enten i utenlandsk tjeneste, eller som mannskap om bord i defensjonskipene. Nordmenn i nederlandsk tjeneste kom også i land i løpet av kampen og forsterket de norske skansene. En forsterkning på 50 mann fra Kontoret ser også ut til å ha deltatt. Totalt skal det altså ha vært 300-400 mann som bemannet de bergenske skansene. Styrkene i Bergen var ledet av to krigsvante veteraner.

Norske soldater fra slutten av 1600-tallet.