Bergen

 
 

Den engelske flåten ankom Bergen 31. juli 1665 under admiral Teddimans ledelse for å erobre de nederlandske skipene. Den danske guvernør Claus Ahlefeldt (1617-78), som befant seg i Bergen, gav beskjed til engelskmennene og nederlenderne om at den første som gikk til angrep, ville bli utsatt for festningens ild. Dette gjorde Ahlefeldt til tross for at engelskmennene fremviste papirer som sa at Fredrik 3. var innforstått med det engelske angrepet, og at han måtte anta at det var ordrer på vei fra kongen om å hjelpe engelskmennene. Ahlefeldt var øverstkommanderende for den norske hæren i Norge, og hadde bred militær erfaring. Han ventet nå på å returnere til Danmark, da han mislikte å være underordnet visekongen Ulrik Fredrik Gyldenløve. Hadde han støttet engelskmennene uten ordrer fra kongen ville dette vært jevngodt med forræderi. Etter Teddimans ankomst startet et innviklet diplomatisk spill. Etter et halvt døgns omfattende parlamentering der Ahlefeldt argumenterte for at engelskmennene måtte vente til kongens ordre var mottatt, gikk engelskmennene til angrep på nederlenderne i Vågen. Dermed tok Ahlefeldt parti med nederlenderne i kampen.


Guvernør Claus Ahlefeldt (1617-78) var øverstkommanderende for den norske hæren i Norge. Han var i Bergen i august 1665 mens han ventet på å retunere til Danmark.