Slaget på Vågen i Bergen – en storpolitisk begivenhet!

Av Bjørn-Arvid Bagge

 
 

1600-tallets Europa var de politiske alliansers og det profesjonelle diplomatis første store periode. For Europas statsoverhoder gjaldt det å bygge allianser med fordelaktige forbundsfeller. Det kunne skje ved hjelp av forhandlinger og mektige mellommenn, og i blant også ved giftermål mellom kongehus.

Europa var preget av mange kriger på 1600-tallet. Første del av århundret var dominert av religionskrig mellom katolikker og protestanter. Krigen endte i 1648 med freden i Westfalen, som blant annet innebar anerkjennelsen av De forente Nederlandenes (nåværende Nederland) uavhengighet fra Spania


Bildet viser inngåelsen av fredsavtalen i Westfalen i 1648


Andre del av 1600-tallet var dominert av Frankrikes ekspansive utenrikspolitikk. Ellers var perioden preget av kamp om verdenshandelen mellom Nederland og England, en konflikt som var bakgrunnen for slaget som sto i Vågen i Bergen 2. august 1665.