Fredag 31. juli


  1. Flåtebesøk.


  1. Kl 1400.

Åpning av utstilling om slaget på

Bergens Sjøfartsmuseum

ved kommandant på Bergenhus

Festning, kommandør

Åsmund Andersen.


  1. Kl 1500.

Foredrag på Bergens Sjøfartsmuseum: «Slaget på Bergen Våg», ved universitetsbibliotekar

Bjørn-Arvid Bagge.


«Levekår i orlogsflåtene på

1600- og 1700-tallet» ved

amanuensis

Arild Marøy Hansen.

PROGRAM FOR 350-ÅRSMARKERING AV SLAGET PÅ BERGEN VÅG

31. JULI – 2. AUGUST 2015

Lørdag 1. august


  1. Kl 1100.

Kommandanten på Bergenhus Festning, kommandør Åsmund Andersen avduker opplysningsplate om slaget

ved Kongestatuen på Bergenhus Festning.


Øyenvitneberetning om slaget

ved Tryggve Fett


Åpning av en mindre utstilling

i Rosenkrantztårnet


  1. Kl 1200.-1330.

Mottakelse for gjester i Kommandantboligen.


• Kl 1900

Middag i Kommandantboligen for

innbudte gjester.


Søndag 2. august


• Kl 0900.

Salutt fra Bergenhus Festning.


• Kl 1100 – 1215.

Gudstjeneste i Domkirken ved

sogneprest Hans Jørgen Morvik


• Kl 1230 Avduking av minneplate

i domkirkeveggen ved byantikvaren i Bergen, Johanne Gillow.


Øyenvitneberetning om slaget

ved Tryggve Fett.


Etterfølgende kirkekaffe i

Domkirken.


• Kl 1400-1600.

Åpent skip i havnen.


Mandag 3. august


• Utseiling av gjestende skip.