På ettermiddagen 2. august 1665 var Vågen i Bergen fylt opp av vrakgods og døde. Det var resultatet av et par timer med intensiv skyts mellom engelske og nederlandske skip. Bergenhus festning hadde også deltatt i slaget for å beskytte den nøytrale havnen Bergen mot de angripende engelskmennene.

Blant vrakrestene som fløt i havnen var deler av ornamenter fra engelske skip. På havets bunn havnet både kanoner, kanonkuler og annet fra skipene.

Noe av dette er tatt vare på for ettertiden, og danner sammen med bilder og andre samtidige gjenstander, kjernen i utstillingen som åpnes på Bergens Sjøfartsmuseum fredag 31. juli 2015.


I tillegg til en utstilling om opptakten og utviklingen av den dramatiske hendelsen, gir utstillingen et bilde av internasjonalsjøfarts- og handelshistorie på 1600-tallet.


Utstillingen åpner for publikum 1. august.


LES MER:  www.bsj.uib.no/wordpress/

Da Bergen var verdens sentrum

Slaget på Vågen 2. august 1665